Профил на купувача
Обществен съвет
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Това, което искаме да знаете и да помните винаги, е:


Бъдете постоянни!
В сблъсъка между потока и скалата, потокът винаги печели, но не със сила, а с постоянство!
Не се отказвайте от мечтите си!
В училището на живота няма почивни дни!
Казвайте истината!
Думите на истината са винаги много прости!
Вярвайте в себе си!
Защото на най – важните житейски кръстопътища, няма никакви пътни знаци!
Бъдете победители!
Талантът е смелост да започнеш отначало!

ДРАГИ РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, СЪГРАЖДАНИ,
Всичко, което знаем ние – учители, ръководство и персонал, е:
Че тези, които носят светлина на другите, никога няма да останат на тъмно!
Че тези, които осъществяват мечтите на другите, правят живота им интересен.
Че всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува!
Нека всички заедно научим децата ни, че светът е прекрасно място и си струва да
се борим за него.
Стефан Баев
Директор

ОУ IX Панайот Волов

Директор: 054/828136, ЗАС: 054/828153
e-mail: shumen_9ou@abv.bg

Седмично разписание
I - IV клас, първи срок
Седмично разписание
V - VIII клас, първи срок

В раздел документи е публикуван план-приема за учебната 2019/2020 година.Предоставяне на административни услугиВАЖНО!

 Уважаеми родители, предстоят родителски срещи, на които ще бъдете запознати с учебните планове за съответните класове за предстоящата 2018/2019 учебна година:
1. На 25.04.2018 г. от 18:00 часа за учениците от начален етап /1 - 4 клас/. Родителите на четвъртокласниците ще могат да се запознаят с учителите, които ще преподават на децата им в пети клас.
2. На 26.04.2018 г. от 18:00 часа за учениците от прогимназиален етап /5 - 7 клас/. За седмокласниците е организирана среща с представители на професионалните гимназии.
Очакваме Ви!